VÝBOR :

  • Viera Ondáková – predseda
  • Ján Púček - Zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti.

  • Ladislav Bizík

  • Emília Pršalová

  • Pavol Berešík

  

DOZORNÁ RADA :

 

  • Darina Balánová – predseda

  • Dušan Hreus

  • Zita Berzáková