Dňa 13.02.2024: Zoznam podielnikov - nezistených, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2023

 

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Matúš Bello 36 Cecília Kupčiová 71 Mária Pešková
2 Ján Bernát 37 Fridrich Kyseľa 72 Mária Pešková
3 Katarína Bernátová 38 Ondrej Kyseľa 73 Štefánia Piovarčiová
4 Ľudovít Bizík 39 Anna Kyseľová 74 Martin Potreba
5 Amália Bizíková 40 Mária Kyseľová 75 A Púček
6 Anna Bizíková 41 Paulína Kyseľová 76 Jozef Púček
7 Lucia Bizíková 42 Vincent Lavrenčík 77 Jozef Púček
8 Mária Bizíková 43 Ján Lipovčan 78 Milan Púček
9 Štefan Bulka 44 Jozef Lončík 79 Jozefína Púčková
10 Adolf Cetera 45 Štefánia Lončíková 80 Žofia Púčková
11 Žofia Ceterová 46 Štefan Lučaník 81 Ján Rendár
12 Ondrej Daniš 47 Žofia Lúčanová 82 Ondrej Rendár
13 Juraj Daňo 48 Matúš Macko 83 Anna Rendárová
14 Martin Daňo 49 Bernardína Macková 84 Mária Rendárová
15 Pavol Daňo 50 Justína Macková 85 Pavlína Rendárová
16 Vincent Franek 51 Blažej Magoč 86 Anna Streličková
17 Justína Franeková 52 Jozef Magoč 87 Antónia Šlahorová
18 Mária Gallová 53 Ondrej Magoč 88 Pavlina Šupejová
19 Mária Gašková 54 Zuzana Martincová 89 Anna Tabačková
20 Sagan Gašper 55 Valent Mičík 90 Mária Tabačková
21 Sagan Gašper 56 Magdaléna Obertová 91 Štefánia Táborská
22 Saganová Gašperová 57 Imrich Ondák 92 Kamil Tavač
23 Saganová Gašperová 58 Ján Ondák 93 Ján Vandlík
24 Katarína Hacková 59 Pavol Ondák 94 Jozef Vereš
25 Pavol Harmečko 60 Šlahorčin Ondák 95 Ondrej Vereš
26 Jozefína Hláčiková 61 Anna Ondáková 96 Ondrej Vereš
27 Anna Holbojová 62 Anna Ondáková 97 Agneša Zrelicová
28 Mária Holbojová 63 Terézia Ondáková      
29 Žofia Hreusová 64 Anna Paurová      
30 Filip Hruška 65 Žofia Pavlíková      
31 Žofia Hrušková 66 Janto Peško      
32 Daniel Jaríček 67 Jantová Peško      
33 Margita Kadašiová 68 Jozef Peško      
34 Jozefína Koňuchová 69 Jantová Pešková      
35 Šimon Kupči 70 Klementína Pešková      

 

 


Dňa 13.02.2024: Zoznam podielnikov - zosnulých, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2023

 

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Ján Balco 36 Jozef Kučera 71 Jozefína Pešková
2 Vilma Barošincová 37 František Kučerík 72 Berta Piovarčiová
3 Žofia Barošincová 38 Jozefína Kučerová 73 Žofia Piovarčiová
4 Daniel Barošinec 39 Pavlína Kučerová 74 Emília Pirohová
5 Imrich Barošinec 40 Terézia Kučerová 75 Anna Prášková
6 Ján Barošinec 41 František Kucharčík 76 Ján Púček
7 Jozef Bizík 42 Jaroslav Lončík 77 Jozef Púček
8 Mária Bizíková 43 Anna Lončíková 78 Matúš Púček
9 Alojz Bulka 44 Antónia Lončíková 79 Peter Púček
10 Jozef Bulka 45 František Lúčan 80 Mária Púčková
11 Ladislav Bulka 46 Kamil Lúčan 81 Ján Pytel
12 Jozefína Bulková 47 Miroslav Lúčan 82 Anna Richtáriková
13 Tibor Cabadaj 48 Pavol Lúčan 83 Ľudmila Ružičková
14 Žofia Čičmancová 49 Matilda Lúčanová 84 Anna Streličková
15 Mária Daňová 50 Žofia Lúčanová 85 Milan Špalek
16 Rozália Daňová 51 Matúš Macko 86 Ján Šupej
17 Gregor Evjak 52 Anna Magočová 87 Dušan Tabaček
18 Justína Gajdošová 53 Bernardína Magočová 88 Ondrej Tabaček
19 Mária Hanuljaková 54 Jozef Mičík 89 Peter Tabaček
20 Štefan Harmečko 55 Ondrej Mičík 90 Štefan Tabaček
21 Paulína Harmečková 56 Jozef(žatkáčiková) Moravčík 91 Anna Tabačková
22 Štefánia Harmečková 57 Kamil Moravčík 92 Juraj Tavač
23 Mária Hláčiková 58 Vladimír Moravčík 93 Štefánia Tkáčiková
24 Štefan Holboj 59 Mária Nimohájová 94 Štefánia Turjaková
25 Anton Hreus 60 Anna Obertová 95 Eduard Vereš
26 Juraj Hreus 61 Emil Ondák 96 Ján Vereš
27 Ondrej Hruška 62 Jozef Ondák 97 Agneša Verešová
28 Ľudmila Hrušková 63 Karol Ondák 98 Elena Vnuková
29 Karol Janto 64 Pavol Ondák 99 Anna Zajačková
30 Cyril Jaríček 65 Viliam Ondák 100 Helena Zemjaková
31 Emil Jaríček 66 Anna Ondáková 101 Jozef Zicho
32 Helena Kalinová 67 Mária Paurová 102 Štefánia Zjavková
33 Anna Kolárová 68 Ján Pavlík 103 Jozef Žiak
34 Anna Kollárová 69 Štefánia Pavlíková      
35 Rudolf Koňuch 70 Ladislav Peško