Oznamy

 

 

Dňa 30.01.2023: Zoznam podielnikov - nezistených, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2022

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Matúš Bello 36 Jozefína Koňuchová 71 Jozef Peško
2 Ján Bernát 37 Ján Krajčík 72 Jantová Pešková
3 Katarína Bernátová 38 Šimon Kupči 73 Klementína Pešková
4 Ľudovít Bizík 39 Cecília Kupčiová 74 Mária Pešková
5 Amália Bizíková 40 Fridrich Kyseľa 75 Mária Pešková
6 Anna Bizíková 41 Ondrej Kyseľa 76 Štefánia Piovarčiová
7 Lucia Bizíková 42 Anna Kyseľová 77 Martin Potreba
8 Mária Bizíková 43 Mária Kyseľová 78 A Púček
9 Štefan Bulka 44 Paulína Kyseľová 79 Jozef Púček
10 Adolf Cetera 45 Vincent Lavrenčík 80 Jozef Púček
11 Žofia Ceterová 46 Ján Lipovčan 81 Milan Púček
12 Ondrej Daniš 47 Jozef Lončík 82 Jozefína Púčková
13 Juraj Daňo 48 Štefánia Lončíková 83 Žofia Púčková
14 Martin Daňo 49 Štefan Lučaník 84 Ján Rendár
15 Pavol Daňo 50 Žofia Lúčanová 85 Ondrej Rendár
16 Vincent Franek 51 Matúš Macko 86 Anna Rendárová
17 Justína Franeková 52 Bernardína Macková 87 Mária Rendárová
18 Mária Gallová 53 Justína Macková 88 Pavlína Rendárová
19 Mária Gašková 54 Blažej Magoč 89 Anna Streličková
20 Sagan Gašper 55 Jozef Magoč 90 Antónia Šlahorová
21 Sagan Gašper 56 Ondrej Magoč 91 Pavlina Šupejová
22 Sagan Gašper 57 Zuzana Martincová 92 Anna Tabačková
23 Saganová Gašperová 58 Valent Mičík 93 Mária Tabačková
24 Saganová Gašperová 59 Magdaléna Obertová 94 Štefánia Táborská
25 Katarína Hacková 60 Imrich Ondák 95 Kamil Tavač
26 Pavol Harmečko 61 Ján Ondák 96 Irena Tavačová
27 Jozefína Hláčiková 62 Pavol Ondák 97 Ján Vandlík
28 Anna Holbojová 63 Šlahorčin Ondák 98 Jozef Vereš
29 Mária Holbojová 64 Anna Ondáková 99 Ondrej Vereš
30 Žofia Hreusová 65 Anna Ondáková 100 Ondrej Vereš
31 Filip Hruška 66 Terézia Ondáková 101 Agneša Zrelicová
32 Žofia Hrušková 67 Anna Paurová      
33 František Ilovský 68 Žofia Pavlíková      
34 Daniel Jaríček 69 Janto Peško      
35 Margita Kadašiová 70 Jantová Peško      

  


Dňa 30.01.2023: Zoznam podielnikov - zosnulých, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2022

 

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Ján Balco 41  Jozefína  Kučerová 81 Marián Púček
2 Cecília Barošincová 42  Pavlína  Kučerová 82 Matúš Púček
3 Vilma Barošincová 43  Terézia  Kučerová 83 Miroslav Púček
4 Žofia Barošincová 44  František  Kucharčík 84 Peter Púček
5 Daniel Barošinec 45  Anna  Lončíková 85 Štefan Púček
6 Imrich Barošinec 46 Antónia Lončíková 86 Mária Púčková
7 Ján Barošinec 47 František Lúčan 87 Ján Pytel
8 Ján Barošinec 48 Kamil Lúčan 88 Dominik Rendár
9 Jozef Bizík 49 Michal Lúčan 89 Anna Richtáriková
10 Mária Bizíková 50 Pavol  Lúčan 90 Žofia Rosincová
11 Alojz Bulka 51 Matilda Lúčanová 91 Ľudmila Ružičková
12 Jozef Bulka 52 Žofia Lúčanová 92 Anna Streličková
13 Ladislav Bulka 53 Matúš Macko 93 Milan Špalek
14 Emília Bulková 54 Anna Magočová 94 Ján Šupej
15 Jozefína Bulková 55 Bernardína Magočová 95 Ondrej Tabaček
16 Žofia Čičmancová 56 Jozef Mičík 96 Peter Tabaček
17 Mária Daňová 57 Ondrej Mičík 97 Štefan Tabaček
18 Gregor Evjak 58 Jozef(žatkáčiková) Moravčík 98 Anna Tabačková
19 Justína Gajdošová 59 Vladimír Moravčík 99 Jozefína Tarabová
20 Mária Hanuljaková 60 Mária Nimohájová 100 Juraj Tavač
21 Štefan Harmečko 61 Anna Obertová 101 Štefánia Tkáčiková
22 Milada Harmečková 62 Emil Ondák 102 Štefánia Turjaková
23 Paulína Harmečková 63 Jozef Ondák 103 Albína Vaščáková
24 Paulína Harmečková 64 Karol Ondák 104 Ján Vereš
25 Štefánia Harmečková 65 Pavol Ondák 105 Agneša Verešová
26 Mária Hláčiková 66 Viliam Ondák 106 Elena Vnuková
27 Štefan Holboj 67 Anna Ondáková 107 Helena Zemjaková
28 Anton Hreus 68 Mária Paurová 108 Jozef Zicho
29 Juraj Hreus 69 Ján Pavlík 109 Štefánia Zjavková
30 Ondrej Hruška 70 Štefánia Pavlíková 110 Jozef Žiak
31 Ľudmila Hrušková 71 Ladislav Peško      
32 Karol Janto 72 Jozefína Pešková      
33 Cyril Jaríček 73 Berta Piovarčiová      
34  Emil  Jaríček 74 Žofia Piovarčiová      
35  Helena  Kalinová 75 Emília Pirohová      
36 Anna Kolárová 76 Milan Prášek       
37 Anna Kollárová 77 Pavel Prášek      
38 Rudolf Koňuch 78 Anna Prášková      
39 Jozef Kučera 79 Ján Púček      
40 František Kučerík 80 Jozef Púček      

 

 

 

Vyhľadávanie


Prihlásenie