Oznamy

Dňa 02.09.2021: Zoznam podielnikov - nezistených, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2020

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Matúš Bello 36 Jozefína Koňuchová 71 Jantová Peško
2 Ján Bernát 37 Ján Krajčík 72 Jozef Peško
3 Katarína Bernátová 38 Šimon Kupči 73 Jantová Pešková
4 Ľudovít Bizík 39 Cecília Kupčiová 74 Klementína Pešková
5 Amália Bizíková 40 Fridrich Kyseľa 75 Mária Pešková
6 Anna Bizíková 41 Ondrej Kyseľa 76 Mária Pešková
7 Lucia Bizíková 42 Anna Kyseľová 77 Štefánia Piovarčiová
8 Mária Bizíková 43 Mária Kyseľová 78 Martin Potreba
9 Štefan Bulka 44 Paulína Kyseľová 79 A Púček
10 Jozefína Bulková 45 Vincent Lavrenčík 80 Jozef Púček
11 Adolf Cetera 46 Ján Lipovčan 81 Jozef Púček
12 Žofia Ceterová 47 Jozef Lončík 82 Milan Púček
13 Ondrej Daniš 48 Štefánia Lončíková 83 Jozefína Púčková
14 Juraj Daňo 49 Štefan Lučaník 84 Žofia Púčková
15 Martin Daňo 50 Žofia Lúčanová 85 Ján Rendár
16 Pavol Daňo 51 Matúš Macko 86 Ondrej Rendár
17 Vincent Franek 52 Bernardína Macková 87 Anna Rendárová
18 Justína Franeková 53 Justína Macková 88 Mária Rendárová
19 Mária Gallová 54 Blažej Magoč 89 Pavlína Rendárová
20 Mária Gašková 55 Jozef Magoč 90 Anna Streličková
21 Sagan Gašper 56 Ondrej Magoč 91 Antónia Šlahorová
22 Sagan Gašper 57 Mária Magočová 92 Pavlina Šupejová
23 Saganová Gašperová 58 Zuzana Martincová 93 Anna Tabačková
24 Saganová Gašperová 59 Valent Mičík 94 Mária Tabačková
25 Katarína Hacková 60 Magdaléna Obertová 95 Štefánia Táborská
26 Pavol Harmečko 61 Imrich Ondák 96 Kamil Tavač
27 Jozefína Hláčiková 62 Ján Ondák 97 Irena Tavačová
28 Anna Holbojová 63 Pavol Ondák 98 Ján Vandlík
29 Mária Holbojová 64 Šlahorčin Ondák 99 Jozef Vereš
30 Žofia Hreusová 65 Anna Ondáková 100 Jozef Vereš
31 Filip Hruška 66 Anna Ondáková 101 Ondrej Vereš
32 Žofia Hrušková 67 Terézia Ondáková 102 Ondrej Vereš
33 František Ilovský 68 Anna Paurová 103 Agneša Zrelicová
34 Daniel Jaríček 69 Žofia Pavlíková      
35 Margita Kadašiová 70 Janto Peško      

 

 


Dňa 02.09.2021: Zoznam podielnikov - zosnulých, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2020

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Ján Balco 41 Emil Jaríček 81 Mária Paurová
2 Jozef Balco 42 Helena Kalinová 82 Ján Pavlík
3 Vilma Barošincová 43 Irena Kelemenová 83 Štefánia Pavlíková
4 Žofia Barošincová 44 Anna Kolárová 84 Jozefína Pešková
5 Daniel Barošinec 45 Anna Kollárová 85 Berta Piovarčiová
6 Imrich Barošinec 46 Rudolf Koňuch 86 Žofia Piovarčiová
7 Ján Barošinec 47 Vincencia Krajčovičová 87 Emília Pirohová
8 Milan Begáň 48 Žofia Krejnusová 88 Anna Prášková
9 Štefánia Berzáková 49 Jozef Kučera 89 Ján Púček
10 Mária Bielková 50 Peter Kučera 90 Jozef Púček
11 Jozef Bizík 51 František Kučerík 91 Marián Púček
12 Mária Bizíková 52 Jozefína Kučerová 92 Matúš Púček
13 Alojz Bulka 53 Pavlína Kučerová 93 Peter Púček
14 Jozef Bulka 54 Terézia Kučerová 94 Mária Púčková
15 Ladislav Bulka 55 František Kucharčík 95 Ján Pytel
16 Emília Bulková 56 Ondrej Kucharčík 96 Anna Richtáriková
17 Jozefína Bulková 57 Anna Lončíková 97 Žofia Rosincová
18 Klementína Bulková 58 Antónia Lončíková 98 Ľudmila Ružičková
19 Žofia Čičmancová 59 František Lúčan 99 Margita Slezáčková
20 Ján Čičmanec 60 Kamil Lúčan 100 Anna Streličková
21 Elena Daňová 61 Pavol Lúčan 101 Milan Špalek
22 Mária Daňová 62 Matilda Lúčanová 102 Ján Šupej
23 Gregor Evjak 63 Žofia Lúčanová 103 Ondrej Tabaček
24 Justína Gajdošová 64 Matúš Macko 104 Pavol Tabaček
25 Ľubor Gašper 65 Anna Magočová 105 Peter Tabaček
26 Mária Hanuljaková 66 Bernardína Magočová 106 Štefan Tabaček
27 Rudolf Harmečko 67 Janka Melišová 107 Anna Tabačková
28 Štefan Harmečko 68 Jozef Mičík 108 Jozefína Tarabová
29 Paulína Harmečková 69 Ondrej Mičík 109 Juraj Tavač
30 Štefánia Harmečková 70 Jozef Moravčík 110 Štefánia Tkáčiková
31 Mária Hláčiková 71 Vladimír Moravčík 111 Štefánia Turjaková
32 Štefan Holboj 72 Mária Nimohájová 112 Albína Vaščáková
33 Anton Hreus 73 Anna Obertová 113 Ján Vereš
34 Juraj Hreus 74 Anna Obertová 114 Agneša Verešová
35 Jozefína Hrobárová 75 Emil Ondák 115 Žofia Verešová
36 Ondrej Hruška 76 Jozef Ondák 116 Elena Vnuková
37 Ľudmila Hrušková 77 Karol Ondák 117 Helena Zemjaková
38 Vincencia Hrušková 78 Pavol Ondák 118 Jozef Zicho
39 Karol Janto 79 Viliam Ondák 119 Štefánia Zjavková
40 Cyril Jaríček 80 Anna Ondáková 120 Jozef Žiak

Vyhľadávanie


Prihlásenie