Oznamy

Dňa 05.08.2022: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

    okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline vyhlasuje

 ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

  v územnom obvode okresu Žilina

  od 05.08.2022 od 06.00 hod. do ODVOLANIA!

 V uvedenom čase sa na týchto miestach zakazuje najmä:

            - fajčiť,

            - odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

            - používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

            - vypaľovanie bylín, kríkov, stromov a iných porastov

            - spaľovanie horľavín na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

 


Dňa 21.02.2022: Zoznam podielnikov - nezistených, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2021

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Matúš Bello 36 Jozefína Koňuchová 71 Jozef Peško
2 Ján Bernát 37 Ján Krajčík 72 Jantová Pešková
3 Katarína Bernátová 38 Šimon Kupči 73 Klementína Pešková
4 Ľudovít Bizík 39 Cecília Kupčiová 74 Mária Pešková
5 Amália Bizíková 40 Fridrich Kyseľa 75 Mária Pešková
6 Anna Bizíková 41 Ondrej Kyseľa 76 Štefánia Piovarčiová
7 Lucia Bizíková 42 Anna Kyseľová 77 Martin Potreba
8 Mária Bizíková 43 Mária Kyseľová 78 A Púček
9 Štefan Bulka 44 Paulína Kyseľová 79 Jozef Púček
10 Jozefína Bulková 45 Vincent Lavrenčík 80 Jozef Púček
11 Adolf Cetera 46 Ján Lipovčan 81 Milan Púček
12 Žofia Ceterová 47 Jozef Lončík 82 Jozefína Púčková
13 Ondrej Daniš 48 Štefánia Lončíková 83 Žofia Púčková
14 Juraj Daňo 49 Štefan Lučaník 84 Ján Rendár
15 Martin Daňo 50 Žofia Lúčanová 85 Ondrej Rendár
16 Pavol Daňo 51 Matúš Macko 86 Anna Rendárová
17 Vincent Franek 52 Bernardína Macková 87 Mária Rendárová
18 Justína Franeková 53 Justína Macková 88 Pavlína Rendárová
19 Mária Gallová 54 Blažej Magoč 89 Anna Streličková
20 Mária Gašková 55 Jozef Magoč 90 Antónia Šlahorová
21 Sagan Gašper 56 Ondrej Magoč 91 Pavlina Šupejová
22 Sagan Gašper 57 Zuzana Martincová 92 Anna Tabačková
23 Saganová Gašperová 58 Valent Mičík 93 Mária Tabačková
24 Saganová Gašperová 59 Magdaléna Obertová 94 Štefánia Táborská
25 Katarína Hacková 60 Imrich Ondák 95 Kamil Tavač
26 Pavol Harmečko 61 Ján Ondák 96 Irena Tavačová
27 Jozefína Hláčiková 62 Pavol Ondák 97 Ján Vandlík
28 Anna Holbojová 63 Šlahorčin Ondák 98 Jozef Vereš
29 Mária Holbojová 64 Anna Ondáková 99 Jozef Vereš
30 Žofia Hreusová 65 Anna Ondáková 100 Ondrej Vereš
31 Filip Hruška 66 Terézia Ondáková 101 Ondrej Vereš
32 Žofia Hrušková 67 Anna Paurová 102 Agneša Zrelicová
33 František Ilovský 68 Žofia Pavlíková      
34 Daniel Jaríček 69 Janto Peško      
35 Margita Kadašiová 70 Jantová Peško      

  


Dňa 21.02.2022: Zoznam podielnikov - zosnulých, po ktorých nebol prededený majetok k 31.12.2021

 

P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko P.č. Meno Priezvisko
1 Ján Balco 41 Dušan Krajči 81 Jozefína Pešková
2 Jozef Balco 42 Žofia Krejnusová 82 Berta Piovarčiová
3 Vilma Barošincová 43 Jozef Kučera 83 Žofia Piovarčiová
4 Žofia Barošincová 44 Peter Kučera 84 Emília Pirohová
5 Daniel Barošinec 45 František Kučerík 85 Anna Prášková
6 Imrich Barošinec 46 Jozefína Kučerová 86 Ján Púček
7 Ján Barošinec 47 Pavlína Kučerová 87 Jozef Púček
8 Štefánia Berzáková 48 Terézia Kučerová 88 Marián Púček
9 Jozef Bizík 49 František Kucharčík 89 Matúš Púček
10 Mária Bizíková 50 Ondrej Kucharčík 90 Peter Púček
11 Alojz Bulka 51 Anna Lončíková 91 Štefan Púček
12 Jozef Bulka 52 Antónia Lončíková 92 Mária Púčková
13 Ladislav Bulka 53 František Lúčan 93 Ján Pytel
14 Emília Bulková 54 Kamil Lúčan 94 Anna Richtáriková
15 Jozefína Bulková 55 Michal Lúčan 95 Žofia Rosincová
16 Žofia Čičmancová 56 Pavol Lúčan 96 Ľudmila Ružičková
17 Ivan Daňo 57 Matilda Lúčanová 97 Anna Streličková
18 Elena Daňová 58 Žofia Lúčanová 98 Milan Špalek
19 Mária Daňová 59 Matúš Macko 99 Ján Šupej
20 Gregor Evjak 60 Anna Magočová 100 Ondrej Tabaček
21 Justína Gajdošová 61 Bernardína Magočová 101 Pavol Tabaček
22 Mária Hanuljaková 62 Jozef Mičík 102 Peter Tabaček
23 Štefan Harmečko 63 Ondrej Mičík 103 Štefan Tabaček
24 Paulína Harmečková 64 Jozef(žatkáčiková) Moravčík 104 Anna Tabačková
25 Štefánia Harmečková 65 Vladimír Moravčík 105 Jozefína Tarabová
26 Mária Hláčiková 66 Mária Nimohájová 106 Juraj Tavač
27 Štefan Holboj 67 Anna Obertová 107 Štefánia Tkáčiková
28 Anton Hreus 68 Anna Obertová 108 Štefánia Turjaková
29 Juraj Hreus 69 Emil Ondák 109 Albína Vaščáková
30 Jozefína Hrobárová 70 Jozef Ondák 110 Ján Vereš
31 Ondrej Hruška 71 Karol Ondák 111 Agneša Verešová
32 Ľudmila Hrušková 72 Pavol Ondák 112 Elena Vnuková
33 Vincencia Hrušková 73 Viliam Ondák 113 Helena Zemjaková
34 Karol Janto 74 Anna Ondáková 114 Jozef Zicho
35 Cyril Jaríček 75 Oľga Ožvoldíková 115 Štefánia Zjavková
36 Emil Jaríček 76 Anna Pastorková 116 Jozef Žiak
37 Helena Kalinová 77 Mária Paurová      
38 Anna Kolárová 78 Ján Pavlík      
39 Anna Kollárová 79 Štefánia Pavlíková      
40 Rudolf Koňuch 80 Ladislav Peško      

 

 

 

Vyhľadávanie


Prihlásenie